ik wil er uit! fixatie disparate ontdek je zelf! mindset reflex

voor wie

Kids & pubers

Talenten.club is een coach- en begeleidingspraktijk voor kinderen met ongekend talent. Elk kind heeft talent, soms verborgen en ongekend.  De Talenten.club is er voor alle  kinderen & jongeren die zich ongezien of ongehoord voelen, die nóg niet goed in hun vel zitten of waarvan niet gezien wordt wat er in zit doordat zij:

 • (vermoedelijk) hoogbegaafd zijn
 • ontwikkelingsvoorsprong of een ongekend talent hebben
 • creatief (hoog)begaafd zijn
 • voorkeur hebben voor een creatieve, visuele denk- en leerstijl
 • intens en hoogsensitief/hooggevoelig zijn
 • een asynchrone ontwikkeling hebben (verschillen in kalender- en mentale leeftijd)
 • last hebben van onzekerheid, angst hebben, piekeren, boosheid of een negatief zelfbeeld
 • gepest worden of iets moeilijks hebben meegemaakt (een verhuizing, een scheiding, verlies van een geliefd iemand of lievelingsdier?
 • moeite hebben om zich te concentreren of aandachtsproblemen hebben
 • motorisch onhandig zijn of een onjuiste oogsamenwerking hebben (leer- lees- en/of schrijfproblemen)
 • onderpresteren en/of met zichzelf en/of op school vastlopen
 • geen of onjuiste werk- en leerstrategieën gebruiken of waarbij het automatiseren niet lukt

Elk kind verdient een plek op de kaart. Ook als je ‘anders’ bent dan anderen. Leer je blik te verruimen en zie meer in deze (onderwijs)wereld van gemiddelden en getallen.

Ontdek je ongekend talent bij Talenten.club.

Ouders

De Talenten.club is er voor ouders van jongeren die zich zorgen maken. Die zien dat er iets is, maar de vinger er nóg niet op kunnen leggen. Zich daardoor soms machteloos voelen doordat zij het kind zien worstelen met zichzelf, de ongekende talenten, creatieve (hoog)begaafdheid of de omgeving. Die de impact ervan op het gezin merken. Of die stuiten op onbegrip vanuit hoeken waar je juist begrip en hulp verwacht.

Het hebben van een kind met ongekende talenten lijkt soms mooier, dan het in de praktijk is. Immers, vaak wordt het talent afgedaan als zorg of ‘luxe probleem’. Niet iedereen begrijpt dat het zorgen, twijfels en spanningen geeft. Heeft je kind een gebroken been krijg je begrip. Scoort je kind een doelpunt in een wedstrijd, is er lof. Maar is je kind wijs? Dan is het een betweter. Stelt je kind veel vragen? Dan is het lastig of storend. Is je kind niet ‘spontaan’ maar een kat-uit-de-boom-kijker’? Dan is het kind sociaal emotioneel ‘nog niet klaar’. We kijken, maar zien niets…

De weg er naar toe…

Herkenning? Goed zo, dat is de eerste stap. Besef en omarm dat je een ouder bent van een kind met ongekend talent. Het is wetenschappelijk bewezen dat ouders zeer goed zijn in het identificeren van begaafdheid bij hun kinderen. Je bent geen zeur-ouder, je bent geen pushende ouder en je bent geen ‘zoveelste ouder die denkt dat zijn of haar kind begaafd is’. Je bent een oplettende ouder die de onderliggende behoefte bij gedragingen wilt begrijpen. Daar is niets mis mee!

De volgende stap is om erkenning te krijgen. Dit (begrip)proces is bij iedereen anders en vereist maatwerk aanpak. Talenten.club kan helpen bij de te bewandelende wegen in het onderwijs en tegelijk in de begeleiding voor je kind met ongekend talent. Nee, je hoeft geen (dure) ‘stempel’ meer- of hoogbegaafdheid te hebben. Er zijn meerdere wegen en routes om ongekend talent zichtbaar te maken. Welke (boulder)route durf jij te nemen?

Bel of maak eens een vrijblijvende afspraak bij Talenten.club

Scholen

Onderwijs maak je samen. De Talenten.club werkt graag samen met kind, ouders én school om het ongekende talent van het kind te (h)erkennen. Om er samen voor te zorgen dat het kind weer goed in het vel komt te zitten, kan groeien en er uit mag komen wat er in zit. Door in te spelen op onderwijsbehoeften van het kind én de mogelijkheden binnen een groep/klas of school. De ervaring leert dat door samenwerking, communicatie en met kortstondige, creatieve interventies al vlot resultaat wordt behaald.

Schoolarrangementen

Talenten.club biedt ook schoolarrangementen aan. Begeleiding nodig voor een vermoedelijk (hoog)begaafde leerling, leerling met een ontwikkelingsvoorsprong, creatief (hoog)begaafden of vastlopende en/of onderpresterende leerlingen? Ik kom graag als ambulant begeleider op school om ondersteuning te bieden bij passend onderwijs voor meer-en hoogbegaafde leerlingen. Samen bereiken we meer.

Zijn er meerdere leerlingen met ongekend talent? Neem dan contact met me op voor groepsbegeleiding. Talenten.club organiseert voor groepen speciale Verruim je blik – klassen (in dagdelen of projectmatig).

Ook voor observaties in de klas biedt Talenten.club arrangementen. Neem gerust contact op met mij om de hulpvraag te bespreken.

Twijfel over dyslexie of fixatie disparatie? Nog niet direct een dyslexie traject opstarten voor een leerling?  Ik kom graag op school om uitleg te geven over visuele disfunctie en de zichtbare gevolgen, screening te verrichten of training te starten.

Een leerling met concentratieproblematiek of neuro motorische onrijpheid? Aarzel niet om contact met me op te nemen. Niet- geïntegreerde reflexen geven soms een vertekend beeld.

De Talenten.club ondersteunt kind en ouders graag bij gesprekken op school. Neem daarom gerust contact op met Talenten.club.

Saper vedereweten hoe te zien

Het hebben van gedegen kennis, een heldere visie en beleid op hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid en het vroegtijdig (h)erkennen van ongekend talent is essentieel. Het hebben van ‘een beetje kennis’ volstaat niet. Sterker nog, het wakkert juist mythes, misvattingen, aannames en misdiagnoses aan. Met alle gevolgen van dien voor kind, gezin en school.

Wilt u als school écht stappen zetten in talentontwikkeling, het zien van ongekend talent, ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters, hoogbegaafdheid en onderwijsbehoeften? Kijk dan op habitZ onderwijs- en talentontwikkeling of vraag via info@habitz.nl naar de zorg-arrangementen voor individuele- of groepsbegeleiding, workshops over peuters & kleuters met ontwikkelingsvoorsprong, hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, mindset, (groep)executieve functies, fixatie disparatie vs. dyslexie of de invloed van motoriek op schoolse prestaties.

Voorschoolse opvang

Er is al veel over geschreven en gesproken en gelukkig komt er steeds meer oog voor: vroegsignalering bij jonge kinderen. Bij jonge ongekende talenten spreken we nog niet van hoogbegaafdheid, maar over het hebben van een ontwikkelingsvoorsprong. Een tijdige signalering maakt jonge kinderen gelukkiger en kan leer- en gedragsproblemen op latere leeftijd voorkomen.

Sommige peuters en kleuters kenmerken zich door het hebben van een brede interesse, het maken van grote denkstappen, ‘ander’ taalgebruik, scherpe detailwaarneming, oneindig veel vragen hebben en stellen, sociaal, taakgericht en/of creatief spel. Juist op pre-scholen, kinderdagverblijven (KDV), peuterspeelzalen (PSZ) maar ook bij de buitenschoolse opvang (BSO) kan de talenten.club een helpende hand bieden.

Weten wat talenten.club voor uw pre-school, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of BSO kan betekenen? Bel of mail gewoon eens met Talenten.club.

kindercoaching

Talenten.club is een coach- en begeleidingspraktijk voor kinderen met ongekend talent. Elk kind heeft talent, soms verborgen en ongekend. De manier waarop je naar jezelf kijkt of hoe de wereld naar jou kijkt is vaak bepalend voor hoe je je voelt en wat je denkt te kunnen. 

Wij gaan uit van de (eigen)wijsheid en talenten van het kind en zorgen ervoor dat kinderen gezien worden voor wie ze zijn. Verruim je blik en maak van geluk een gewoonte! Merk je dat je kind om een onbekende of bepaalde reden niet goed in zijn of haar vel zit? Voel je dat je kind een steuntje in de rug kan gebruiken? Ben je op zoek naar handvatten? Neem gerust contact met ons op via info@talenten.club

Pesten 

Wordt jouw kind gepest? Of heb je een vermoeden? Merk je dat je kind zich opstandig gedraagt, of heb je juist het gevoel dat je kind van binnen huilt? Jouw gevoel – intuïtie – heeft het wel goed. Je bent op zoek naar handvatten om je kind weerbaarder te maken. 

Creatief begaafd

Merk je dat je kind vastloopt? Heb je het vermoeden dat het onderpresteert of dat talenten niet worden herkend? Jouw gevoel – intuïtie – heeft het wel goed. Kinderen met een andere manier van denken en doen worden niet altijd gezien voor wie ze zijn en wat ze kunnen.

Traumaverwerking

Heeft jouw kind iets moeilijks meegemaakt? Een verhuizing, een andere klas of leerkracht, een scheiding, het verlies van een geliefd iemand? Merk je dat het invloed heeft op de manier waarop jouw kind op dingen reageert, thuis of op school? Je bent vast op zoek naar handvatten om je kind te helpen.

Angsten

Is jouw kind bang voor iets of iemand? Door een bepaalde gebeurtenis, voor een bepaalde plek? Voor dat ene kind in de klas, voor een toets of iets anders? Angst is niet altijd zichtbaar, maar misschien merk je wel dat het je kind thuis en/of op school beïnvloedt? Door middel van verschillende spel- en werkvormen kunnen wij kinderen helpen om gedrag, gedachten en gevoelens waar ze last van hebben te veranderen. 

Piekeren

Piekert jouw kind over wat mogelijk zou kunnen gebeuren? Voel je dat je kind ergens tegenop ziet? Merk je dat het hoofd van je kind vol zit en er daardoor structuur en rust ontbreekt? Door piekeren kan je snel in een negatieve gedichtenstroom komen, maak je je onnodig zorgen en krijg je verdrietige gedachten. Dat proces kun je veranderen, door samen de gedachten onder de loep te nemen.

hoogbegaafd

Hoogbegaafd… en nu? 

Hoogbegaafd, hoogbegaafdheid… laten we eerlijk zijn. Het is niet de meest gelukkig gekozen term. Ja het is een gave. Het is het hebben van schat aan ongekend talent! Maar is het een garantie voor een fijne schooltijd, levensgeluk of stralende cijfers? Niet als je ongekende talent ongezien blijft.

Er zijn twee typen hoogbegaafden te onderscheiden. De ‘schoolse’ succesvolle en intelligente leerling (schoolhouse gifted) en de creatief begaafde leerling (creative productive gifted). Ben je een schoolhouse gifted talent? Dan heb je ‘geluk’. Deze leerlingen zijn redelijk gemakkelijk te herkennen in de klas. Deze groep intelligente leerlingen zijn slim en pienter, doen het meestal goed op school en passen binnen het systeem of Plusklas regels.

Juist die andere groep, de creatief begaafde leerlingen, heeft het minder makkelijk. Deze zeer diverse groep van ongekende talenten vallen minder op in het huidige onderwijssysteem of gedragingen worden onjuist geïnterpreteerd. Ze denken beeldend, creatief en ‘anders’ dan andere leerlingen. Vaak zijn het (zeer) gevoelige, empatische leerlingen met een extreem sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ze zijn intens in hun emoties: temperamentvol, chaotisch, onstuimig… en eens te meer worden ze beticht ‘overdreven’ te zijn. De ontwikkeling loopt niet synchroon of ‘binnen de lijntjes’. Er zijn vaak grote verschillen tussen de kalender- en mentale leeftijd te traceren. Regelmatig hoor je dan ook, het is ‘een oude ziel’ verpakt in een jong lichaam. En ja, soms kunnen ze door dyslexie, ADHD of autisme hun begaafdheid niet altijd laten zien. Vooral niet bij reproductieve toetsen en starre vraagstellingen.

Het gevolg is dat deze kinderen zich vaak (tegen natuurlijk) gaan aanpassen, onderduiken, onderpresteren, hun talenten begraven en zichzelf wegcijferen. Of ze gaan zich juist tegendraads, ‘druk’, clownesk, depressief of agressief gedragen om (onbewust) ook een deel van de aandacht te krijgen. In beide gevallen heb je te maken met een doodongelukkig kind en een ongekend talent.

Wat betekent hoogbegaafdheid voor Talenten.club? Hoogbegaafdheid gaat veel verder dan cognitieve begaafdheid. Het is een prachtig ongekend talent en gave! Je denkt, doet en voelt anders dan de meeste mensen. Veelal heb je ongewone verwachtingen en andere manieren van waarnemen, leren en communiceren. Het is iets wat je hele leven een rol blijft spelen. Onderstaande uitspraak van Annemarie Roeper (2000) sluit dan ook het beste aan bij de visie van Talenten.club.

Hoogbegaafdheid betekent een hoger niveau van bewustzijn, grotere sensitiviteit, een groter vermogen tot het begrijpen van waarnemingen en het omzetten daarvan naar intellectuele en emotionele ervaringen.

De diversiteit binnen de groep hoogbegaafden is groot en vraagt niet alleen uitgebreide kennis en ervaring, maar ook maatwerk begeleiding en een open blik. Ongekend talent zie je bij Talenten.club

 

hoogsensitief

De kat uit de boom kijk – kind 

Reageert je kind ook niet altijd spontaan of enthousiast op, in jouw ogen, leuke dingen? Heeft je kind moeite om een snelle beslissing te maken? Introverte trekjes? Ooit te horen gekregen dat je zoon of dochter een ‘kat uit de boom kijk – kind’ is? Grote kans dat je kind hoogsensitief is.

Maar liefst 1 op de 5 mensen is hoogsensitief. Hoogsensitief heb je niet, je bent het. Het is een persoonlijkheidskenmerk, een stukje temperament dat je maakt tot wie je bent. Iets om trots op te zijn en te omarmen!

Toch is en voelt een hoogsensitief kind zich in het onderwijs vaak nog een ongekend talent. Iets wat ongezien blijft. Een afwachtende houding of onzeker overkomen, hoeft niet iets te zeggen over sociale emotionele ontwikkeling of schoolse prestaties van het kind. Hoogsensitieve kinderen nemen vaak weloverwogen beslissingen. Ze hebben een hoog inlevingsvermogen, denken verder door, staan stil bij de gevolgen van de keuzes en kiezen vaak de meest optimale uitkomst – meestal voor de groep en niet zozeer voor zichzelf.

De informatie die via de zintuigen van hoogsensitieve kinderen binnenkomt, wordt op een andere, diepere, grondigere en nauwkeuriger manier verwerkt in de hersenen. De verwerking ervan kost meer tijd voordat ze tot actie overgaan en het relateren aan de kennis die ze al hebben.

Kinderen met het talent van hoogsensitiviteit zijn vaak creatief en analytisch, zien het grotere geheel, gevolgen en risico’s, zijn zorgzaam, houden rekening met anderen en zijn emotioneel vaak wat verder ontwikkeld dan leeftijdgenoten. Deze mooie kwaliteiten gaan helaas niet altijd samen in het bottom-up ingerichte onderwijs. Overprikkeling, perfectionisme, faalangst, uitstelgedrag, sociaal geïsoleerd raken en onderpresteren zijn mogelijke gevolgen.

Talenten.club wil hoogsensitieve kinderen beter tot hun recht laten komen. Meer kennis opdoen? Jouw hoogsensitieve talent tot uiting laten komen? Neem contact op met info@talenten.club.

mindset - verruim je blik

Mindset?

Ga je het liefst uitdagingen uit de weg ? Ervaar je commentaar of kritiek als belediging? Durf je geen fouten te maken of kun je slecht tegen je verlies? Weet je dat deze niet-helpende gedachten je belemmeren in je groei! Zonde toch?

Wat wordt er met mindset bedoeld? Het is de overtuiging die we over onszelf maar ook over anderen hebben. Het heeft een grote impact op de keuzes die we maken en op de ontwikkeling die we ‘zouden’ kunnen doormaken. Want niet alleen onze talenten, motoriek en vaardigheden zorgen voor succes. Het hangt vooral af van onze mindset – onze denkstijl!

Er zijn 2 mindsets te onderscheiden: de statische (vaste) mindset en de op groei gerichte mindset.

Statische mindset – niet-helpende gedachten

De statische mindset uit zich in vaste overtuigingen als: ‘lukt niet’, ‘kan toch niet’, ‘saai’, ‘gaat toch niet’, ‘zie je nu wel…’ enz. Men geeft vaak al op voordat ze eraan beginnen of bij de kleinste belemmering. De grootste angst is falen, dom overkomen, afgewezen worden en je een verliezer voelen. Inspanning is zinloos, want als je een échte genie bent, zo denkt men, dan hoef je je niet in te zetten.

Het resultaat van de statische mindset is dat je niet echt ontwikkelt en minder bereikt dan mogelijk is. De vaste denkstijl, vol van vaste, negatieve overtuigingen beperken de prestaties. Het werkt destructief op de gedachten en leidt tot slechte leermethoden.

Groei mindset – helpende gedachten

Iemand met de groei mindset gaat er vanuit dat je je verder kunt ontwikkelen door er moeite voor te doen. Met een groei mindset zie je dat intelligentie, vaardigheden en talenten zaken zijn die je zelf kunt beïnvloeden. Jij beïnvloedt je eigen ontwikkeling door de moeite en energie die je erin steekt!

Denk maar eens aan Michael Jordan, Albert Einstein, Walt Disney of Lionel Messi. Hoevaak zal het bij hen eerst fout zijn gegaan voordat het uiteindelijk een keertje goed ging? Ze zijn goed, bekend en beroemd geworden juist door de vele mislukkingen en het blijven proberen.

I’ve failed over and over and over again in my life and that is why I succeed – Michael Jordan

Met jouw talent en de hulp en begeleiding van Talenten.club kom je er wel! Door je ‘vaste’ blik te verruimen kunt je weer groeien en plezier krijgen in je leven en het leren.

motoriek - reflexen & school

Invloed van motoriek op schoolse prestaties

Vele onderzoeken uit de ontwikkelingspsychologie laten zien dat de motorische ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling niet los van elkaar bekeken kunnen worden. Om cognitieve (schoolse) taken goed te kunnen uitvoeren hebben we een goed werkend lichaam nodig. Daarom kijkt Talenten.club verder, om te zien waarom het er soms niet uit lijkt te komen.

Wist je dat…

…visuele blokkades en niet-geïntegreerde reflexen direct invloed hebben op houding, gedrag en leerprestaties? Dit merk je aan:

 • problemen met lezen, schrijven of rekenen (dyslexie en dyscalculie)
 • vertraagde informatieverwerking
 • onrust of hyperactiviteit, ADHD of ADD
 • overgevoelig voor aanraking (bv. labels en naadjes)
 • snel overprikkeld en oververmoeid
 • moeite met in- of doorslapen
 • bedplassen, moeite met zelf aankleden
 • onhandig of onbenullig zijn in beweging, snel vallen
 • moeite met fijne motoriek, zoals pengreep
 • slechte schrijfhouding (bijv. met gezicht op tafel liggen met schrijven, W/M zit)
 • sterke emoties bij gewone gebeurtenissen (bang of boos)
 • niet stil kunnen zitten of stil zijn
 • slechte concentratie
 • snel bang of boos zijn, weinig zelfvertrouwen

Wil je als ouder, leerkracht of schoolteam meer weten over de invloed van motoriek op schoolse prestaties maar vooral actief aan de slag met je kind of leerlingen? Schrijf je dan in voor de Training Verruim je blik van Talenten.club Je maakt kennis met de relatie en invloed van mindset, visuele blokkades en over- of onder actieve reflexen op schoolse prestaties, je krijgt blik verruimende inzichten en concrete handvatten om actief aan de slag te gaan. Voelen, denken & doen!


De talenten.club heeft de INPP Nederland reflexintegratie training (Eerst bewegen, dan leren) met succes afgerond. Maak gerust een afspraak voor een screening via Talenten.club

Meten is weten. Lees meer over visuele blokkades in het blog Dyslexie of fixatie disparatie?

Meer weten over motoriek of de onderzoeken uitgevoerd door Radboud Universiteit Nijmegen:

De relatie tussen motorische, cognitieve en schoolse vaardigheden – Eefje van Leeuwen

Rekenprestaties: de invloed van motoriek en executieve functies – Inge Straaten

executieve functies

 

Executieve functies – een IQ van 145, maar je bed nog niet kunnen opmaken

Er zijn 11 zogeheten executieve functies te onderscheiden waar elk kind, maar zeker ook hoogbegaafde kinderen tegenaan lopen. De executieve functies kun je onderverdelen in denk- en gedragsvaardigheden. Zo zullen de denkvaardigheden je helpen om doelen te bereiken en de gedragsvaardigheden helpen je om het gedrag aan te sturen.

Denkvaardigheden: planning – organisatie – time-management – werkgeheugen – metacognitie

Gedragsvaardigheden: reactie-inhibitie – emotieregulatie – volgehouden aandacht – taakinitiatie – flexibiliteit – doelgericht doorzettingsvermogen

Door het versterken van je executieve functies kun je een blijvende verandering teweegbrengen in de uitdagingen die op je pad tegenkomt.

Wil je meer weten over hoe het kan dat je ondanks je ongekende talenten soms ogenschijnlijke, simpele handelingen nóg niet kan verrichten? Bekijk dan dit filmpje eens van Tijl Koenderink van Novilo over de executieve functies.

 

Wil je weten waar ik je mee kan helpen? Bel of mail Talenten.club.

waarom

Hoe zou het zijn als jij helemaal jezelf zou kunnen zijn? En dat je wordt gezien voor wie je bent? Dat er oog is voor joú in plaats van beperkende labels, hokjes of etiketten. Kom er maar uit.

Aangenaam, wij zijn Margarita Nawijn en Petra Strijker van Talenten.club. Wij coachen en begeleiden kinderen met ongekend talent. Elk kind heeft talent, soms verborgen en ongekend.

De manier waarop je naar jezelf kijkt of hoe de wereld naar jou kijkt is vaak bepalend voor hoe je je voelt en wat je denkt te kunnen. Wij gaan uit van de (eigen)wijsheid en talenten van het kind en zorgen ervoor dat kinderen gezien worden voor wie ze zijn. Verruim je blik en maak van geluk een gewoonte!

Over Margarita:

Als gediplomeerd kindercoach ben ik gespecialiseerd in de begeleiding van creatieve (hoog)begaafde kinderen (ECHA Specialist Gifted Education i.o). Kinderen waarvan het gedrag of overgevoeligheden onjuist worden geïnterpreteerd of kinderen die door een andere manier van denken en doen niet altijd opvallen in een onderwijswereld van getallen en gemiddelden. Zich daardoor niet gezien of gehoord voelen, die ‘uit’ gaan, niet in didactische behoefte worden voorzien, onderpresteren, zelfvertrouwen verliezen of vastlopen. Met intuïtie, compassie, een open blik en oplossingsgericht begeleid ik -anders denkende- jongeren met ongekend talent. Door ze te zien, te laten zijn en hun talenten te ontwikkelen. Samen werken we aan een blik verruimende levenshouding die je zelfvertrouwen doet toenemen en je leert staande te houden in deze wereld.

Over Petra:

Als gediplomeerd kindercoach kenmerkt mijn werk zich door een oplossingsgerichte aanpak, waarbij ik geloof in de kracht en de (eigen)wijsheid van het kind. Mijn aanpak is praktisch en toekomstgericht. Ik werk met verschillende werkvormen en spellen, afhankelijk van het kind. Ik werk met name met kinderen die problemen ondervinden rondom pesten, verdriet, verlegenheid en onderpresteren.


Talent laat zich niet altijd meten in signaleringslijsten, stereotypen, profielen, prestaties, grafieken, getallen of gemiddelden. Vaak beperkt dit juist onze blik en vergroot het verwachtingen, aannames en overtuigingen. Vaak vormen dit nu net de ingrediënten voor miscommunicatie en misverstanden. En zien we daarmee écht ongekend talent over het hoofd.

Daarom is Talenten.club – praktijk voor ongekend talent opgericht. Voor kinderen, waarvan ouders en/of leerkrachten/docenten merken of ‘voelen’ dat hun kind of leerling onderpresteert, storend gedrag vertoont of vastloopt. Het alom bekende en vaak gebruikte zinnetje: ‘het er in zit, maar er niet uitkomt’. Je gevoel – intuïtie – heeft het wel goed. Het zit er wel in… en komt er wel uit. Alleen wordt ongekende talent – je ‘anders’ denken en doen, je ontwikkelingsvoorsprong, intensiteit, creativiteit of vermoedelijke (hoog)begaafdheid – niet altijd herkend en is daarmee nóg onzichtbaar voor het oog.

Saper vedere: weten hoe te zien

We beginnen bij het inventariseren van de behoeften van het kind en kijken daarbij verder dan een mogelijke diagnose, schoolcijfers, kalenderleeftijden, verwachtingen of aannames. Soms zit er iets in de weg waardoor een kind niet lekker in zijn vel zit. Een vaste overtuiging bijvoorbeeld. Angst, een moeilijke gebeurtenis, een visuele leerstijl in een nog talig onderwijssysteem. Faalangst of perfectionisme. Bepaalde denk- of gedragsvaardigheden. Of er is juist sprake van een (senso)motorische of visuele blokkade.

Het begint altijd met het zien; want kijken is niet hetzelfde als zien. Kijken doen we met de ogen, maar zien met de hersenen.

 

Verruim je blik!

‘Talenten.club gelooft en weet dat er ruimte is voor alle ongekende talenten in elke omgeving. Talent dat er uit wil. Dat kan door je blik te verruimen!’

Benut je ongekende talent en wees welkom bij de talenten.club!

‘Verberg uw talenten niet. Ze zijn voor gebruik gemaakt. Wat is een zonnewijzer in de schaduw?’– Benjamin Franklin 

Deze quote van Benjamin Franklin (1706-1790) met intrigerende vraag, prijkt al jaren op een vergeelde post-it op mijn whiteboard. Voor mij symboliseert deze quote dat iedereen talenten heeft, maar slechts weinigen (her)kennen ze of weten het volle potentieel ervan te benutten. Zij, die hun talenten (her)kennen en er nuttig gebruik van maken, komen tot hun recht, op de juiste plek en kunnen stralen. Zijn zij, die hun talenten niet (her)kennen, dan gedoemd tot een leven in de schaduw? Niet door oog te hebben voor ongekend talent.

De taak van Talenten.club

Het is de taak van Talenten.club om oog te hebben voor ‘anders denkenden’ in een wereld van getallen en gemiddelden. Door kinderen met ongekend talent te zien, te laten zijn, te begeleiden en hun talenten te laten benutten zodat ze kunnen stralen als zonnewijzers in de zon.

Verruim je blik bij Talenten.club – praktijk voor ongekend talent 

Hoe werkt de Talenten.club?

Ontwikkelingsvoorsprong? Hoogbegaafd maar onbegrepen? Wordt je ongekende talent niet gezien? Twijfel je tussen dyslexie en fixatie disparatie? Loop je vast, sta je op de ‘handrem’ of zit je met vragen?

Maak dan een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek van een uur bij Talenten.club in Enschede. We maken kennis, sparren onder het genot van een kopje koffie of thee over je hulpvraag, tarieven en tegelijkertijd kun je de sfeer in de praktijk proeven. Besluit je na de kennismaking dat je wel een professionele helpende hand kunt gebruiken? Dan maken we afspraken voor de verdere begeleiding van je kind.

Dit doen we in 1 op 1 maatwerk coachingsessies in een veilige setting waar het kind zich thuis voelt. We kijken naar de daadwerkelijke behoefte. Soms zit er een blokkade of worden niet passende denk- en leerstrategieen gebruikt. Met de Verruim je blik – methodiek groeit je zelfvertrouwen, leer je hoe strategieën je helpen, oefenen we het toepassen ervan en verbeteren je leerprestaties.

Ook kun je deelnemen aan de verruim je blik– klas, een leeratelier waar je samen met andere ongekende talenten en gelijkgestemden werkt aan eigen (maatwerk) doelen en leert omgaan met o.a. uitdagingen, vaardigheden, je eigen blik en levenshouding aan de hand van reflecteren, communiceren en het doen van échte, nuttige projecten en hogere denkopdrachten.

Voor de duidelijkheid je hoeft geen kostbare ‘stempel’ hoogbegaafdheid of bewezen ongekend talent te hebben om deel te kunnen nemen aan 1 of 1 coachingsessies of de verruim je blik – klas. Ongekend talent laat zich niet zomaar in een ‘hokje’ plaatsen.

Indien er aanvullende hulp nodig blijkt te zijn, geen zorgen, dan verwijs ik je door naar een andere professional uit mijn netwerk.

Tevens kunnen ouders, scholen, gemeenten en zorginstellingen bij me terecht voor advies en begeleidingstrajecten.

Ik ben aangesloten bij KRHB (KwaliteitsRegisterHoogbegaafdheid) en gediplomeerd kindercoach – erkend door Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC) en door Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG). Als Visueel screener & trainer ben ik FON (Functionele Oogzorg Nederland) gecertificeerd. Tevens heb ik met goed gevolg het INPP schoolprogramma reflexintegratie afgerond.

Op hoogbegaafdheidgebied heb ik de 2-jarige Novilo talentbegeleider opleiding gedaan en ben ik in opleiding voor ECHA Specialist in Gifted Education.

   

Is het lastig om naar de praktijk te komen? Er is altijd een weg…

Wat kost het?

Natuurlijk wil je graag weten waar je aan toe bent qua kosten. Toch blijft coaching, training en begeleiding maatwerk. Laat je niet belemmeren door prijzen, ga eerst in overleg met mij.

Door praktijk te houden aan huis of op school, kan ik aantrekkelijk geprijsde begeleidingssessies bieden om doelen te behalen. Tijdens het kennismakingsgesprek informeer ik je graag over de mogelijkheden. De talenten.club hanteert marktconforme coachingtarieven en de ervaring leert dat we er wel uitkomen.

Begeleiding op school?

Talenten.club biedt ook schoolarrangementen aan.

Begeleiding nodig voor een vermoedelijk (hoog)begaafde leerling, leerling met een ontwikkelingsvoorsprong, creatief (hoog)begaafden of vastlopende en/of onderpresterende leerlingen? Ik kom graag als ambulant begeleider op school om ondersteuning te bieden bij passend onderwijs voor meer-en hoogbegaafde leerlingen. Samen bereiken we meer.

Zijn er meerdere leerlingen met ongekend talent? Neem dan contact met me op voor groepsbegeleiding. Talenten.club organiseert voor groepen speciale Verruim je blik – klassen.

Ook voor observaties in de klas biedt Talenten.club arrangementen. Neem gerust contact op met mij om de hulpvraag te bespreken.

Twijfel over dyslexie of fixatie disparatie? Nog niet direct een dyslexie traject opstarten voor een leerling?  Ik kom graag op school om uitleg te geven over visuele disfunctie en de zichtbare gevolgen, screening te verrichten of training te starten.

Een leerling met concentratieproblematiek of neuro motorische onrijpheid? Aarzel niet om contact met me op te nemen. Niet- geïntegreerde reflexen geven soms een vertekend beeld.

Motoriek en schoolse prestaties

Concentratieproblemen? Moeite om je aandacht ergens bij te houden?

Test en verbeter je reflexen bij de talenten.club – praktijk voor ongekend talent!

contact

contactformulier

Wil je je ongekende talent ontdekken? Denk je anders of voel je je onbegrepen? Twijfel je tussen dyslexie en fixatie disparatie? Hulp nodig bij huiswerkbegeleiding of leerproblemen?  Of… gewoon nieuwsgierig waarmee de talenten.club je verder van dienst kan zijn?

Aarzel niet en neem gerust contact op! Bel +31 6 22 04 19 78 of mail naar info@talenten.club, we reageren snel!

Ps. vanwege de .club extensie in het e-mailadres kan het soms voorkomen dat onze reactie in de spambox terechtkomt.

Om spam te voorkomen vragen we je de
onderstaande code over te typen.

captcha

Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies' om u de beste website ervaring te geven. Als u doorgaat met het gebruik van deze website zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op 'Accepteren' hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten